Obra pictórica

Encáustica al agua sobre tabla. 100 x 62 cm. 1961

Grabado al aguafuerte. 1961.

Encáustica al agua sobre lienzo. h. 1965.

Encáustica al agua sobre lienzo. h. 1965.

Serigrafía a la encáustica. 50 x 70 cm. h. 1966.

Grafito sobre papel. 70 x 100 cm. h. 1968.

Encáustica al agua sobre lienzo. 64 x 50 cm. h. 1968.

Encáustica al agua sobre lienzo. 63 x 54 cm. h. 1969.

Encáustica al agua sobre tabla. 66 x 54 cm. h. 1970

Encáustica al agua sobre papel. 100 x 70 cm. h. 1988

Encáustica al agua sobre tabla. h. 1988

Encáustica al agua sobre tabla. 100 x 70 cm. h. 1990.

Encáustica al agua sobre papel. 100 x 70 cm. h. 1993.

Encáustica al agua sobre tabla. 100 x 70. h. 1999.

Encáustica al agua sobre tabla. 60 x 48 cm. h. 2000.

Encáustica al agua sobre papel. 80 x 64. h. 2004.

Encáustica al agua sobre tabla. 80 x 64 cm. h. 2004.

Encáustica al agua sobre tabla. 100 x 85 cm. h. 2005.